Termeni si conditii

CONDITII DE UTILIZARE

Folosirea, incluzând vizitarea si cumpãrarea produselor de pe site-ul www.plasedeprotectie.ro , implicã acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate în paragrafele urmãtoare.  Societatea Farmabiomed  SRL îsi asumã dreptul de a putea efectua orice modificãri ale acestor prevederi, precum si orice modificãri site-ului www.plasedeprotectie.ro, structurii acestuia sau orice alte modificãri ce ar putea afecta site-ul, fãrã  a fi necesarã vreo notificare prealabilã cãtre utilizatori în acest sens.
SC Farmabiomed SRL nu rãspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legãturi de pe site-ul www.plasedeprotectie.ro indiferent de natura acestor legãturi. Pentru respectivele site-uri, rãspunderea o poartã, integral, proprietarii site-urilor în cauzã.

COMUNICÃRI ELECTRONICE

Comunicarea cu utilizatorii site-ului www.plasedeprotectie.ro, se realizeazã în mod electronic,prin mail-uri sau telefonic, considerându-se astfel cã utilizatorul consimte primirea notificãrilor de la SC Farmabiomed SRL în modalitate electronicã,prin mail-uri si  anunturi pe site.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul continut al site-ului www.plasedeprotectie.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de graficã web, scripturi si orice alte date, este proprietatea SC Farmabiomed SRL si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectualã si industrialã. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivã a societãtii Farmabiomed si este protejatã de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectualã si industrialã. Folosirea fãrã acordul scris a SC Farmabiomed SRL a oricãror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Farmabiomed SRL sau a furnizorilor sãi de programe si sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

ACCESUL LA SITE

Societatea Farmabiomed SRL garanteazã utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site si nu îi conferã dreptul de a descãrca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altã manierã, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societãtii Farmabiomed SRL, fãrã acordul scris al acesteia.

DATELE PERSONALE

Pe site-ul www.plasedeprotectie.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitãtile care survin prin accesarea contului si parolei personale. Societatea Farmabiomed SRL nu poate fi fãcutã responsabilã pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de cãtre Farmabiomed SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informatiile din contul de înregistrare, precum si datele din formularul de comandã vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informãri despre eventualele promotii, etc.
Datele personale vor putea fi însã transmise autoritãtilor în drept sã verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritãti în drept sã efectueze orice verificãri justificate în baza legii, dacã acest lucru va fi solicitat, în conformitate cu legile în vigoare.

COMENTARII, COMUNICÃRI SI ALTE DATE/INFORMATII

Cei care acceseazã/viziteazã site-ul pot face comentarii si orice alte comunicãri; sã transmitã sugestii, idei, întrebãri sau alte informatii, atâta timp cât continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintãtor, defãimãtor, nu tulburã în nici un fel viata privatã a altor persoane, nu încalcã drepturile de proprietate intelectualã, nu contine virusi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lant, mail-uri în masã sau orice altã formã de spam. Persoanele care vor utiliza o adresã falsã de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicãri în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricãrei alte entitãti, vor fi sanctionate în conformitate cu legile în vigoare.
Farmabiomed SRL are dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge orice astfel de continuturi identificate pe site. Societatea Farmabiomed  SRL nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligatã la nici un fel de despãgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicãri.
În cazul trimiterii sau afisãrii unor materiale/documente, se considerã cã utilizatorul conferã societatii Farmabiomed SRL si partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garanteazã, de asemenea, societãtii Farmabiomed SRL si partenerilor sãi sau celor cãrora le retransmite dreptul de licentã dreptul de a utiliza numele pe care îl asociati cu un astfel de continut. Utilizatorul garanteazã cã are toate drepturile asupra continutului pe care îl afiseazã sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui continut, sã nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Farmabiomed SRL nu îsi asumã nici o responsabilitate pentru continutul mesajelor/comunicãrilor afisate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.plasedeprotectie.ro

SECURITATEA INFORMATIILOR

Farmabiomed  SRL garanteazã securitatea si confidentialitatea datelor gãzduite si transmise prin sistemul sãu informatic. Farmabiomed SRL nu îsi asumã responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gãzduit site-ul si nici nu garanteazã faptul cã site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.plasedeprotectie.ro nu contin virusi sau alte componente dãunãtoare. De asemenea, societatea Farmabiomed  SRL nu rãspunde pentru defectiunile care pericliteazã securitatea serverului pe care este gãzduit site-ul.

RESPONSABILITÃTI PRIVIND PRODUSELE

Farmabiomed SRL nu garanteazã cã descrierea produselor sau orice alt continut al site-ului este lipsit de erori sau cã este complet.
De asemenea, Farmabiomed SRL nu rãspunde si nici nu va fi fãcutã responsabilã pentru functionarea site-ului, informatiile, continutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însotite de certificate de garantie.

LIMITÃRI ALE RESPONSABILITÃTII

Site-ul www.plasedeprotectie.ro Si materialele aferente sunt oferite "asa cum sunt" si "atât cât sunt disponibile".
Societatea Farmabiomed SRL nu va fi fãcutã responsabilã si nici nu garanteazã expres sau implicit, în nici un fel, pentru functionarea/functionalitatea site-ului, informatiile sau continutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.
DREPT APLICABIL. LITIGII
Prin folosirea (vizitarea sau cumpãrarea produselor) site-ului, utilizatorul se declarã de acord asupra faptului cã legile române vor guverna Conditiile si Termenii de utilizare de mai sus si orice disputã de orice fel care ar putea sã aparã între utilizator , societatea Farmabiomed SRL si partenerii sãi. În cazul unor eventuale conflicte între Farmabiomed SRL si clientii sãi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilã. Dacã rezolvarea pe cale amiabilã nu va fi posibilã, conflictul va fi solutionat în instantã, în conformitate cu legile române în vigoare.

DECLINAREA RESPONSABILITÃÞII

Farmabiomed SRL nu garanteazã disponibilitatea în stoc a produselor afisate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra partial sau integral o anumitã comandã în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentã a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentanã din stoc, epuizarea editiei, etc). Dacã plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii platiti pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediatã a sumelor încasate deja de Farmabiomed SRL, dar nu si alte despãgubiri.
Valoarea maximã a obligatiilor societãtii Farmabiomed SRL fatã de orice client în cazul nelivrãrii sau al livrãrii necorespunzãtoare a produselor cumpãrate este valoarea sumelor încasate de Farmabiomed SRL de la respectivul client. Dupã expedierea produselor, societãtii Farmabiomed SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însã produsele pot fi înlocuite dacã reclamatia este întemeiatã.

POLITICA DE PRETURI. TRANSPORTUL PRODUSELOR

Preturile produselor sunt cele afisate pentru fiecare produs în parte.
Societatea Farmabiomed SRL va putea desfãsura orice campanie promotionalã referitor la produsele afisate pe site, promotii ale cãror conditii vor fi stabilite în întregime de cãtre Farmabiomed SRL.

DISPOZITII FINALE

Dacã oricare dintre clauzele de mai sus va fi gãsitã nulã sau nevalidã, indiferent de cauzã, aceastã clauzã nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odatã cu cumpãrarea si lansarea comenzii, clientul acceptã fãrã obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil încheiat.  

In EnglishEn francais

RSS
Alte categorii
 »