Regulament handbal

!!!  Intrucat regulamentul jocului de handbal este foarte amplu, ve-ti gasi in aceasta sectiune doar specificatiile ce prezinta implicatii directe pentru plasele de protectie ( plasele laterale, plasele pentru cupole si plasele de porti) de care aveti nevoie pentru acest joc.

Regula 1.  Terenul de joc

 1.1 Terenul de joc (vezi Figura 1) este dreptunghi cu lungimea de 40 metri si latimea de 20 metri, si se compune din 2 spatii de poarta  si o zona de joc. Liniile laturilor lungi sunt numite linii de margine iar liniile laturilor scurte sunt numite linii de poarta (intre barele portii) sau liniile exterioare portii (de ambele parti ale portii).

      In jurul terenului de joc trebuie sa existe o zona de siguranta, cu o latime de cel putin 1 metru de-a lungul liniilor de margine si 2 metri in spatele liniilor exterioare portii.

      Caracteristicile terenului de joc nu trebuiesc modificate in timpul jocului astfel incat una dintre echipe sa fie avantajata.

 1.2 O poarta se gaseste in centrul fiecarei linii exterioare a portii. Portile trebuie sa fie solid ancorate de podea sau de peretii din spatele lor. Portile au la interior o inaltime de 2 metri si o latime de 3 metri.

      Barele verticale ale portii sunt unite de o bara orizontala. Partea posterioara a barelor portii trebuie sa fie aliniata cu muchia posterioara a liniei de poarta. Barele verticale si bara transversala trebuie sa fie patrate in sectiune, cu laturile de 8 cm. Pe cele 3 laturi care sunt vizibile dinspre terenul de joc, barele trebuie vopsite in 2 culori contrastante, care sa fie diferite si de culorile din spatele portii.

      Portile trebuie sa aiba o plasa, atasata in asa fel incat o minge o data intrata in poarta sa ramana, acolo si sa nu poata iesi imediat de acolo.

 1.3 Toate liniile terenului fac parte integranta din spatiile pe care le delimiteaza.

Liniile de poarta vor avea 8 cm latime intre barele portilor in timp ce toate celelalte linii vor avea 5 cm latime.

      Liniile dintre doua suprafete adiacente pot fi inlocuite cu o diferenta de culoare intre acele suprafete adiacente ale podelei.

 1.4 In fata fiecarei porti este un spatiu de poarta . Spatiul de poarta este delimitat de o linie a spatiului de poarta , care este trasata astfel:

      (i) o linie de 3 metri lungime direct in fata portii; aceasta linie este paralela cu linia de poarta si la 6 metri distanta de aceasta (masurata de la muchia posteriora a liniei de poarta la muchia anterioara a liniei spatiului de poarta); si

      (ii) doua sferturi de cerc, fiecare cu o raza de 6 metri (masurata de la coltul interior posterior al stalpilor portii), care fac legatura intre linia de 3 metri lungime si linia exterioara a portii

     1.5 Linia de aruncare libera (linia de 9 metri) este o linie intrerupta, trasata la 3 metri in afara liniei spatiului de poarta. Atat segmentele de linie cat si spatiile dintre ele masoara 15 cm.

 1.6 Linia de 7 metri este o linie lunga de 1 metru, marcata in fata portii. Este paralela cu linia de poarta si aflata la 7 metri de aceasta (distanta masurata de la muchia posterioara a liniei de poarta la muchia anterioara a liniei de 7 metri); (vezi Figura 1).

 1.7 Linia de restrictie (limitare) a portarului (linia de 4 metri) este o linie cu lungimea de 15 cm, marcata in fata portii. Este paralela cu linia de poarta si la 4 metri distanta de aceasta (masurata de la muchia posterioara a liniei de poarta la muchia anterioara a liniei de 4 metri;.

1.8 Linia de centru uneste mijlocul liniilor de margine.

 1.9 Linia de schimb (un segment din linia de margine) pentru fiecare echipa, se intinde de la linia de centru pana la un punct aflat la o distanta de 4.5 metri de aceasta. Acest punct al liniei de schimb este marcat de o linie paralela cu linia de centru si care se intinde pe o distanta de 15 cm inauntru liniei de margine si 15 cm in afara liniei de margine (inauntrul si in afara terenului de joc).

Regula 3.  Mingea

 

3.1 Mingea este confectionata din piele sau material sintetic. Mingea trebuie sa fie sferica. Suprafata mingii nu trebuie sa fie stralucitoare sau alunecoasa .

 3.2 Dimensiunile (circumferinta si greutatea) mingilor folosite la diferitele categorii de echipe sunt urmatoarele:

      -     58-60 cm si 425-475 g (Marimea IHF 3) pentru echipele masculine si tineret masculin (peste 16 ani);

      -     54-56 cm si 325-375 g (Marimea IHF 2) pentru echipele feminine, tineret feminin (peste 14 ani) si tineret masculin (12 – 16 ani);

      -     50-52 cm si 290-330 g (Marimea IHF 1) pentru tineret feminin (8 – 14 ani) si tineret masculin (8 – 12 ani).

      · Comentariu:

      Cerintele tehnice pentru mingile ce trebuie folosite in toate jocurile internationale oficiale sunt cuprinse in “IHF Ball Regulations” (Regulile IHF pentru minge).

      Marimea si greutatea mingilor folosite pentru “Mini-Handball” nu sunt reglementate de regulamentul de joc.

 3.3 La fiecare joc, trebuie sa fie disponibile minimum 2 mingii. Mingea de rezerva trebuie sa fie disponibila la masa cronometrorului in timpul jocului. Mingile trebuie sa indeplineasca cerintele mentionate la Regulile 3.1-2.

 3.4 Arbitrii decid cand sa foloseasca mingea de rezerva. In astfel de cazuri, arbitrii trebuie sa puna in joc, imediat, mingea de rezerva pentru a reduce intreruperile si a evita “time-out”.

                                            Ghid pentru terenul de joc si porti

 

a)   Terenul de joc este un dreptunghi de 40 x 20 m. El trebuie verificat prin mãsurarea lungimii celor douã diagonale. Lungimile lor din muchia exterioarã, în muchia exterioarã, trebuie sã fie de 44,72 metri. Lungimea diagonalelor unei jumãtãti de teren trebuie sã fie, din muchia exterioarã în muchia exterioarã opusã a intersectiei, dintre linia de mijloc cu linia de margine, de 28,28 metri.

      Terenul de joc este prevazut cu marcaje, denumite “linii“.

      Liniile de poartã (între barele portii) vor avea latimea, ca si barele portii, de 8 cm, toate celelalte linii vor avea lãtimea de 5 cm. Liniile care delimiteazã spatii de joc alãturate pot fi înlocuite prin culori diferite care delimiteazã fiecare spatiu.

 b)   Spatiul de poartã din fata portilor constã dintr-un dreptunghi de 3 x 6 metri si douã sferturi de cerc, de legatura, cu o razã de 6 metri. Spatiul de poarta se face prin trasarea – paralel cu linia de poartã si la o distantã de 6 metri de la muchia posterioarã a liniei de poartã la muchia anterioarã a liniei spatiului de poartã – a unei linii lungi de 3 metri. Aceastã linie se continuã, pe ambele pãrti, cu un arc de cerc la care muchiile interioare-posterioare ale barelor respective constituie centrul de unde se mãsoarã raza de 6 metri. Liniile si sferturile de cerc care delimiteazã distanta spatiul depoarta sunt denumite “linia spatiului de poarta”. Distanta dintre muchiile exterioare ale punctelor de intersectie dintre arcurile de cerc si linia exterioarã a portii este, astfel, de 15 metri. (Fig. 5).

 c)   Linia întreruptã de aruncare liberã (linia de 9 m) este paralelã si concentricã cu linia spatiului de poartã, dar la o distantã suplimentarã de 3 metri de aceasta. Segmentele ca si spatiile intermediare mãsoarã, fiecare, 15 cm. Segmentele vor fi decupate in unghi drept, si vor fi radiale. Mãsurarea marcajelor curbe se face pe coarda marcajelor (Fig. 5).

 d)   Linia de 7 m este lungã de un metru si va fi trasatã paralel cu poarta, direct în fata portii, la o distanta de 7 metri masurata de la muchia posterioarã a liniei de poartã la muchia anterioarã a liniei de aruncare de la 7 m .

 e)   Linia de restrictie a portarului (de la 4 m) din fata portii are lungimea de 15 cm. Ea se traseazã paralel cu linia de poartã, la o distantã de 4 metri, mãsurati de la muchia posterioarã a liniei portii la muchia anterioarã a liniei de la 4 m, ceea ce inseamna ca ambele linii se includ in distanta de 4 metri.

 f)    Terenul de joc ar trebui sã fie înconjurat de un spatiu de sigurantã de cel putin 1 (un) metru de-a lungul liniilor de margine si de 2 (doi) metri în spatele liniilor de poartã.

g)   Poarta este asezatã la mijlocul liniei exterioare a poartii. Portile trebuie sã fie bine fixate de podea sau de peretele aflat în spatele lor. Ele trebuie sã aibe o lãtime, mãsuratã în interiorul barelor, de 3 metri si o înãltime, mãsuratã în interiorul barelor, de 2 metri. Barele portii trebuie sã formeze un dreptunghi, la care diagonalele interioare trebuie sã mãsoare 360,5 cm (maximum 361 cm - minimum 360 cm, cu o diferentã de maximum 0,5 cm la aceeasi poartã). Muchia posterioarã a barelor portii trebuie sã se alinieze cu muchia posterioarã a liniei de poartã (si a liniei de poartã exterioarã) în asa fel încât barele portii vor fi cu 3 cm iesite în afara liniei exterioare a portii.

      Stalpii portii si bara transversala, care ii uneste,  trebuie sã fie confectionate din acelasi material (de exmplu lemn, metale usoare sau material sintetic) si de formã patratã (8 cm). Marginile lor trebuie sã fie rotunjite cu o razã  de 4 ±1 mm. Stalpii portii si bara transversalã trebuie vopsite, pe cele trei laturi vizibile dinspre terenul de joc, în douã culori distincte si contrastante atat una cu cealalta cat si cu culorile din jurc. Amândouã portile, de pe acelasi teren, trebuie sã fie vopsite în aceleasi culori.

      Benzile colorate masoara la colturi (îmbinarea stalpilor laterali cu bara transversal), cate 28 cm în fiecare directie. Toate celelate benzi trebuie sã aibe lungimea de 20 cm. Fiecare poartã va fi prevãzutã cu o plasã. Aceasta trebuie sã fie în asa fel fixatã încât o minge aruncatã în poartã sã rãmânã acolo, sau sã nu treacã prin plasã si sã iasã afarã. În caz cã este necesar, se mai poate prinde, în poartã, în spatele liniei de poartã, o plasã suplimentarã. Distanta dintre linia de poartã si aceastã plasã suplimentarã trebuie sã fie de cca. 70 cm, dar nu mai putin de 60 cm.

 h)   Adâncimea plasei portilor ar trebui sã fie, la partea superioarã, 0,9 m în spatele liniei de poartã, iar la partea inferioarã 1,1 m, cu o tolerantã admisã de ± 0,1 m.              Ochiurile plasei nu trebuie sã fie mai mari decât 10 x 10 cm. Plasa trebuie sã fie prinsã de barele laterale si de bara transversalã, cel putin, la fiecare 20 cm.

      Este permis ca plasa suplimentarã sã fie în asa fel legatã de plasa portii încât sã nu poatã intra nici o minge între ele.

 i)    În spatele portii, la mijlocul liniei de poartã exeterioarã, la o distantã de cca. 1,5 m de poarta, trebuie montatã o plasã de protectie verticalã, de 9 – 14 m lungime si cu o înãltime de 5 m de la nivelul podelei.

 j)    La mijlocul  spatiului de schimb, pe una dintre laturile terenului se afla masa cronometrorului. Masa poate fi de maximum 4 metri lungime si ar trebuie amplasatã la o înãltime de cca.  30 – 40 cm deasupra suprafetei de joc, pentru a asigura o vizibilitate buna.

 k)   Toate mãsurãtorile care nu au indicatã nici o tolerantã vor trebui sã corespundã normelor ISO (International Standard Organmization) 2768 – 1 / 1989.

 l)    Normele pentru portile de handbal au fost stabilite de Comitetul European pentru Standardizare, CEN (Comité Européen de Normalisation), în cadrul normelor EN 749, în legãturã cu norma EN 202.10-1.

In EnglishEn francais

RSS
Alte categorii
 » Regulamente jocuri cu mingea » Regulament fotbal » 
 » Regulamente jocuri cu mingea » Regulament  volei »